IAUKHAMENEH

اعلانات دفتر هماهنگی اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه

IAUKHAMENEH

اعلانات دفتر هماهنگی اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه

اطلاعیه /جبرانی

سه شنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹ ب.ظ

کلاس جبرانی برای درس رویه قضایی روز 5شنبه 94/5/8  از ساعت 12-9

  • un azadkham