IAUKHAMENEH

اعلانات دفتر هماهنگی اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه

IAUKHAMENEH

اعلانات دفتر هماهنگی اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه

اطلاعیه /13

چهارشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۰۳:۵۳ ب.ظ

کلیه کلاسهای استاد قندفروشان روز یکشنبه 94/7/19 تشکیل نمی شود وجبرانی ان روز94/7/25 برگزار خواهد شد

8الی 12 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی

12 الی 14 زبان فنی

14 الی 16 عناصر جزییات

  • un azadkham