IAUKHAMENEH

اعلانات دفتر هماهنگی اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه

IAUKHAMENEH

اعلانات دفتر هماهنگی اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه

اطلاعیه c

دوشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۴۲ ق.ظ

ازمون میانترم برای رشته حسابداری دروس کاربرد کامپیوتر 3 وحسابداری پیشرفته 2 و پزوهش عملیاتی 1و2 ساعت  10-8 روز4شنبه 94/5/14 جزوه های دروس مربوطه رایااز انتشارات ویا از اقای اشجعی تهیه کنید

عدم حضور در امتحان میانترم به منزله حذف درس خواهد بود

  • un azadkham