IAUKHAMENEH

اعلانات دفتر هماهنگی اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه

IAUKHAMENEH

اعلانات دفتر هماهنگی اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه

اطلاعیه برای رشته تربیت بدنی

چهارشنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۰۲ ق.ظ

دانشجویانی که با آقای گلگونی واحد درسی عملی دارند روز 3شنبه 94/3/12 جهت برگزاری امتحان عملی در باشگاه شهرداری تبریز حضور یابند

  • un azadkham